Postacie

ADAMSKI Bogusław
AMBORSKI Antoni
AMBORSKI Jan
ARCT Michał
ARCT Zygmunt
ARNSZTAJN (MORDKO) Marek
AUGUSTYŃSKI Julian
BAGIŃSKI Kazimierz
BAJKOWSKI Wacław
BALICKI Tadeusz
BALICKI Zygmunt
BANIEWICZ Tadeusz
BARANOWSKI Ignacy
BARANOWSKI Ignacy
BARCIŃSKI Antoni
BARCIŃSKI Tomasz
BARSZCZEWSKI Franciszek
BARTOSIEWICZ Stanisław
BERGER Adam
BERNATOWICZ Aleksander
BIDA Antoni
BIELIŃSKI Aleksander
BIELIŃSKI Antoni
BIELSKI Konrad
BIERNACKI Edmund
BIERNACKI Michał
BIERNACKI Mieczysław
BIERNACKI Wiktor
BLICHARZ Stanisław
BOGUSZ Zygmunt
BOGUTA Stanisław
BOKIEWICZ Leon
BOROWSKI Hipolit
BRYKCZYŃSKI Stefan
BRZOZOWSKI Stanisław
BUCIOR Janusz
BĄK Henryk
CHMIELEWSKI Gracjan
CHRZANOWSKI Edward
CIOŁEK Gerard
CIOŁEK Jakub
CZACHÓRSKI Władysław
CZAPSKI Aleksander
CZARNECKI Alfons
CZUMA Jerzy
DANISZEWSKI Witold
DAWID Jan
DAWID Stanisław
DAWID (DAWIDOWSKI) Wincenty
DOBORZYŃSKI Stanisław
DOLIŃSKI Gustaw
DORANT Adam
DRUŻBICKI Kacper
DU CHATEAU Stefan
DUDZISZ Czesław
DULĘBA Kazimierz
DUMKIEWICZ Ryszard
DUTKIEWICZ Feliks
DZIEWULSKI Klemens
DĄBROWSKI Jan
DĄBROWSKI Jan Konstanty
DĄBROWSKI Józef
DŁUSKI Tomasz
EIBISCH Eugeniusz
EKALT Teofil
FEDOROŃKO Aleksander
FIDOR Bogusław
FREYTAG Józef
FREYTAG Tadeusz
FRYDLENDER Henryk
FRYDRYCH Piotr
GAJDA Edward
GAWARECKI Henryk
GAŁECKI Antoni
GAŁECKI Józef
GAŁECKI (A. Strug) Tadeusz
GIERCZAK Józef
GIEŁŻYŃSKI Witold
GODLEWSKI Wiesław
GOLIŃSKI Aleksander
GÓRALSKI Zbigniew
GÓRNY Józef
GOSIEWSKI Władysław
GOSIK-GOSIEWSKI Witold
GOŁĘBIOWSKI Seweryn
GROCHOWSKI Henryk
GRUDZIŃSKI Wacław
GRZEGORCZYK Stefan
GRZEŚKOWIAK Władysław
GRZYBOWSKI Stanisław
GŁOWACKI Leon
GŁOWACKI PRUS Aleksander
GŁUCHOWSKI Witold
HARTWIG Edward
HARTWIG Walenty
HASZEWICZ Stanisław
HEMPEL Antoni
HEMPEL Stanisław
HEMPEREK Piotr
HOLEWIŃSKI Władysław
HORNOWSKI Józef
HRYNIEWIECKI Bolesław
JAKUBIK Zbigniew
JANICKI Stefan
JASTRZĘBSKI Marian
JAWOROWSKI Aleksander
JEZIERSKI Feliks
JURKIEWICZ Karol
KAMIEŃSKI Franciszek
KAMIŃSKI Stanisław
KARPIŃSKI Aleksander
KARPIŃSKI Aleksander
KASPERSKI Kazimierz
KAWECKI Wiesław
KAŁUŻYŃSKI Zygmunt
KITA Aleksander
KIWERSKI Marian
KLARNER Józef
KOROLKO Tadeusz
KOSKOWSKI Bolesław
KOSKOWSKI Bronisław
KOTER Tadeusz
KOTOROWICZ Stanisław
KOWALCZYK Mieczysław
KOWERSKI Jan
KOWERSKI Stanisław
KOZAK Jan
KOŹMIAN Jan
KOŹMIAN Józef
KOŹMIAN Kajetan
KOŹMIAN Stanisław
KRAJEWSKI Henryk
KRAJEWSKI Władysław
KRAJEWSKI Władysław
KRAWCZYK Władysław
KRAWCZYŃSKI Marian
KRUPKA Jan
KRUSZEWSKI Stanisław
KRZEWSKI Wiktor
KRZEWSKI Władysław
KRZYKAŁA Stanisław
KRZYSZTOŃ Jerzy
KUCHARSKI Józef
KUROWSKI Piotr
KURSKI Kazimierz
KURZĄTKOWSKI Mieczysław
LAMOT-WRONA Wiktor
LECHNICKI Zdzisław
LELEK-SOWA Stefan
LENKIEWICZ Eugeniusz
LENKIEWICZ Władysław
LEWCZYŃSKI Wiesław
LEWIŃSKI Jan
LINIEWSKI Seweryn
MACIEJEWSKI Józef
MAJ Stefan
MAJCZAK Adam
MAJEWSKI Adam
MAJEWSKI Erazm
MALICKI Leszek
MALINOWSKI Lucjan
MALINOWSKI Tomasz
MARCINIAK Janusz
MARCINIAK Stefan
MARKOWSKI Andrzej
MAZURKIEWICZ Józef
MAŁECKI Stanisław
MICHAŁOWSKI Feliks
MICHELIS Bronisław
MIKULSKI Zygmunt
MISZEWSKI Włodzimierz
MLECZKO ze Szkopów Mieczysław
MODRANY Stanisław
MOGIELNICKI Henryk
MOREAUX Stefan
MOROZEWICZ Kajetan
MROCZKOWSKI Piotr
NAMYSŁOWSKI Karol
NAŁKOWSKI Wacław
NIESIECKI Kasper
NOWAKOWSKI Leon
NOWICKI Czesław
NOWIŃSKI Adam
OCHOROWICZ Julian
OKOPIŃSKI Marek
OKORSKI Aleksander
OLSZEWSKI Józef
ORNATOWSKI Jerzy
ORŁOWSKI Stanisław
OSSOLIŃSKI Krzysztof
OSSOLIŃSKI Maksymilian
OSTROWSKI Józefat
OSUCHOWSKI Kazimierz
OŁTUSZEWSKI Wacław
PAGA Lesław
PAJDOWSKI Mikołaj
PANKIEWICZ Eugeniusz
PANKIEWICZ Jan
PAWŁOWSKI Gustaw
PAŚNIKOWSKI Baltazar
PĘCZARSKI Nikodem
PEŁCZYŃSKI Zygmunt
PIASECKI Maciej
PINKIEWICZ Edward
PIOTROWSKI Tadeusz
PIWARSKI Jan
PLEWIŃSKI Stefan
PLEŚNIAROWICZ Jerzy
PLISZCZYŃSKA-BRENNENSTUHL Maria
PLISZCZYŃSKI Zbigniew
PODAREWSKI Ryszard
PODOBIŃSKI Zbigniew
POPŁAWSKI Jan
POTOCKI Eustachy
PRZANOWSKI Leon
PRZEWÓSKI Edward
PRZEWŁOCKI Walerian
PUACZ Józef
PUSZCZA-SZYDŁOWSKI Jerzy
RACHWALD Ryszard
RADLIŃSKI Jerzy
RADOMINSKI Jan
RAKOWSKI Augustyn
RAKOWSKI Wiktor
REPS Apolinary
RESKE Ludwik
RIABININ Jan
ROGOYSKI Bronisław
ROKICKI Wojciech
ROSTWOROWSKI Antoni
RUTKOWSKI Jerzy
RYSAK Bolesław
RZECZNIOWSKI Adam
RZĄCZYŃSKI Gabriel
RZĄD Antoni
RZĄŻEWSKI Adam
SALKOWSKI Wacław
SEKUTOWICZ Bolesław
SERAFIN Józef
SERWACZYŃSKI Stanisław
SIEMIEŃSKI Lucjan
SIKORSKI Radzisław
SKOTNICKI Antoni
SKRZYNECKI Rafał
SKUBISZEWSKI Feliks
SKUBISZEWSKI Ludwik
SKUBNIEWSKI Antoni
SKUBNIEWSKI Jan
SOSNOWSKI Kazimierz
SOSNOWSKI Mieczysław
SPLESZYŃSKI Józef
STACZYŃSKI Konrad
STANISZEWSKI Aleksander
STASZEWSKI Romuald
STRAWIŃSKI Stefan
SULIGOWSKI Adolf
SULIKOWSKI Karol
SURZYCKI Stefan
SURZYCKI Tomasz
SZCZEPAŃSKI Czesław
SZCZEPAŃSKI Roman
SZELĄGOWSKI Adam
SZUBARTOWSKI Alojzy
SZULC Kazimierz
SZWARZENZER Tadeusz
SŁOTWIŃSKI Stanisław
SŁOWICKI Józef
TACZANOWSKI Władysław
TOMASZEWSKI Przemysław
TOMASZEWSKI Stanisław
TOMOROWICZ Kazimierz
TOŁWIŃSKI Zygmunt
TRZCIŃSKI Józef
TURCZYNOWICZ Jan
TURCZYNOWICZ Stanisław
TUREK Tadeusz
ULANOWSKI Tadeusz
URBAŃSKI Witold
URYCH Zbigniew
VETTER August
VETTER Juliusz
VILLAUME Józef
WARCHOCKI Jan
WAŁECKI Antoni
WAŁECKI Wincenty
WĘGRZECKI Tadeusz
WIENIAWSKI Julian
WIERCIEŃSKI Henryk
WILGAT Tadeusz
WITKOWSKI Witold
WOJNO Aleksander
WÓJTOWICZ Władysław
WOLSKI Stefan
WOŚKOWSKI Aleksander
WRÓBLEWSKI Jan
WYSZYŃSKI Aleksander
WYSZYŃSKI Kazimierz
WŁADZIŃSKI Jan
ZAJDENMAN Maurycy
ZAJDENMAN Mojżesz
ZARĘBSKI Stefan
ZDZITOWIECKI Seweryn
ZEMBRZUSKI Ludwik
ZIEMIECKI Jan
ZIEMNICKI Stefan
ZIEMSKI Karol
ZNATOWICZ Bronisław
ŁUKASIEWICZ Kazimierz
ŚLASKI Roman
ŚWIDZIŃSKI Karol
ŚWIĘTOCHOWSKI Aleksander
ŻOCHOWSKI Feliks

Linki

I LO
Nauczyciele Staszica

Wstęp

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie oraz Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Staszica w Lublinie przedstawiają na kolejnych stronach internetowych, biogramy najbardziej zasłużonych wychowanków Szkoły. Ponieważ wykaz ten będzie stale uzupełniany, ma on charakter otwarty, celem dopisywania dalszych biogramów. Dlatego też, obok wspomnianych nazwisk, indeks zawiera daty urodzin i zgonów, przynależnych tym nazwiskom.

Nowa szata graficzna strony pozwala wyszukiwać postacie alfabetycznie bądź chronologicznie według wieków, poprzez wybranie odpowiedniej zakładki z górnego menu. Prawe menu daje możliwość wyświetlenia biogramu wybranej osoby.

Zespól redakcyjny załączonych biogramów, pracujący pod kierunkiem Kol. Czesława Sambora /m. 1936 r./ składał się z przedstawicieli:

  • Szkoły - w osobach Marii Borkowskiej, Jerzego Janowskiego i Stanisława Stonia,
  • Stowarzyszenia - w osobach Leszka Malickiego (m. 1951 r.), Jana Glińskiego (m. 1951 r.), Stanisława Gurby (m. 1951 r.), Jana Gurby (m. 1946 r.), Witolda Kowalika (m. 1955 r.), Jerzego Rochwalda (m. 1955 r.) i Ryszarda Walczaka (m. 1961 r.).

Przedstawiając życiorysy zasłużonych Staszicaków, Zespół Redakcyjny liczy na uzyskanie od Szanownych Internautów danych uzupełniających i nowych danych do opracowania dalszych biogramów zasłużonych wychowanków Szkoły.